KLAUZULA INFORMACYJNA RODOAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Events Kamil Pływaczewski z siedzibą przy al. Sikorskiego 1 m 4, 05-400 Otwock. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem imprezykpevents@gmail.com lub numer telefonu 669038740.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia gromadzenia punktów lojalnościowych w programie zorganizowanym przez Events Kamil Pływaczewski oraz w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji o kolejnych wydarzeniach i promocjach.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie firmy Events Kamil Pływaczewski przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w programie zbierania punktów oraz w wydarzeniach organizowanych przez Events Kamil Pływaczewski i otrzymywania informacji marketingowych.