Bal Andrzejkowy 2.12

Sob., 2 gru2023, 21:00 | Warszawa
Warszawski Dom Technika NOT

Zapraszamy 2.12 do Warszawskiego Domu Technika NOT, na salę balową A na 3 piętrze, na ostatnią imprezę przed Sylwestrem czyli Bal Andrzejkowy, na którym nie będziemy lać woskiem ani wróżyć, ale świetnie się bawić 🙂

Na początek imprezy o godz. 21:00 zintegrujemy się przy lekcji tańca (przychodzisz sam/a, będą zmiany w parach) 💃🕺

Po 22.00 parkietem zawładnie muzyka lat 70'80'90' oraz współczesne hity taneczne.

Rozkład jazdy:
21:00-22:00 Lekcja Tańca,
22:00-04:00 Dance Party.

Około północy będzie losowanie nagród, a do wygrania będą m. in. bilet na Sylwestra!

Ceny biletów:
• przelewem do 30.11 45 zł
• przy wejściu 50 zł (tylko gotówka).

ADRES: Dom Technika przy ul. Czackiego 3/5 (między metrem Świętokrzyska, a metrem Nowy Świat-Uniwersytet)
- >Sala Balowa (III piętro).LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

Aby otrzymać bilet prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wpłatę 45 zł na konto:

61 1140 2004 0000 3702 8304 5213 Events Kamil Pływaczewski,

wpisując w tytule przelewu tylko adres e-mail (ten sam co przy rejestracji).

Bilet do wydrukowania prześlemy do Państwa na adres e-mail wpisany w tytule przelewu.Rejestracja* - pole wymaganePłeć


REGULAMIN IMPREZY:
1. Każdy z uczestników balu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz do jego bezwzględnego przestrzegania. /Wchodząc/Wykupując bilet na zabawę goście potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptują.
2. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest wykupienie biletu, które jest jednocześnie akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na teren imprezy materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni, wszelkich metalowych przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne narzędzia, elementów biżuterii lub garderoby mogących potencjalnie stwarzać niebezpieczeństwo dla bawiących się osób./Obowiązuje zakaz wnoszenia broni oraz niebezpiecznych przedmiotów.
4. Uczestnicy balu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów.
5. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub naruszenia zasad bezpieczeństwa obsługa imprezy może nakazać opuszczenie imprezy. W takim przypadku wykupiony bilet nie podlega zwrotowi.
6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu, bądź innego wyposażenia znajdującego się na sali odpowiedzialność materialną ponosi winowajca/sprawca.
7. Obsługa jest uprawniona do:
- wyprowadzenia z imprezy osób, agresywnych, które naruszają postanowienia niniejszego regulaminu i nie reagują na wezwania do zaprzestania tych naruszeń, lub w innych przypadkach jeśli uzna to za stosowne,
- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku braku reakcji na te wezwania do opuszczenia imprezy,
- odmowy wejścia na salę osobom pijanym.
9. Wniesiona opłata za bal w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przekazania zakupionego biletu innej osobie.
10. Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przetwarzane są przez Events Kamil Pływaczewski tylko i wyłącznie w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa). Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy zostałem/am poinformowana, iż:
• administratorem moich danych osobowych jest firma Events Kamil Pływaczewski,
• moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu marketingu produktów i usług firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
• podanie firmie moich danych osobowych jest dobrowolne,
• na podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 Ustawy przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
" " " " " " " " " "